THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 0
 • Nội dung 9
Đăng ký

Tình hình phát triển chăn nuôi gia cầm, giống và công tác giống, sức sản xuất trứng và thịt, dinh dưỡng gia cầm, ấp trứng, chuồng trại, thiết bị, dụng cụ chăn nuôi, kỹ thuật nuôi dưỡng các loại gia cầm.

Đoàn Phương Thúy

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 9

Đoàn Văn Soạn

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0
 • Chương 1: Giống và các PP chọn giống GC Tài liệu
 • Chương 2: Sức sản xuất của gia cầm Tài liệu
 • Chương 3. Dinh dưỡng Gia cầm.ppt Tài liệu
 • Chương 4. Ấp trứng gia cầm Tài liệu
 • Chương 5: Chuồng trại, thiết bị và dụng cụ chăn nuôi Tài liệu
 • Chương 6. Kỹ thuật nuôi gà Tài liệu
 • Chương 7. Kỹ thuật nuôi vịt, ngan Tài liệu
 • Đề cương CNGC Tài liệu
 • Câu hỏi ôn tập Tài liệu

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 0
 • Nội dung 9