THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 0
  • Nội dung 1
Đăng ký

Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc có độ dài 3 tín chỉ (2 tín chỉ LT và 1 tín chỉ TH). Học phần trang bị những kiến thức cơ bản chuyên sâu về: các đặc tính của sữa nguyên liệu, thành phần và tính chất lý hóa của sữa; vi sinh vật học trong sữa; các công đoạn phổ biến trong các quy trình chế biến các sản phẩm từ sữa; các quy trình sản xuất các sản phẩm từ sữa; thực hành sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm từ sữa (sữa chua, phomat, sữa bột,...) cùng hoạt động thăm quan thực tế các nhà máy chế biến sữa.

Nguyễn Văn Lục

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 1
  • Chương 1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sữa Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 0
  • Nội dung 1